Skoue & Beoordelaars

________________________________________________

Beleid

Die telersgenootskap het geen beswaar teen die skou van diere nie en is die enigste telersgenootskap wat reeds sedert die laat sewentiger jare reproduksie besonderhede van koeie op alle groot skoue aan beoordelaars bekendstel deur amptelike kalwingsdata op elke koei se ringkaart aan te bring. By amptelike skoue tree goed opgeleide beoordelaars van die telersgenootskap op wat hul plasing na elke klas kortliks aan die toeskouers verduidelik.

Opleiding

By ons Opleidingskursusse, wat op die plase “in die kraal” aangebied word, leer u meer oor hoe ‘n bees moet lyk of hoe hy nie moet lyk nie. Opgeleide eksaminatore met baie jare se praktiese ervaring bied die kursusse aan. Skakel ons vir plek en datum van die volgende kursus.

Kandidate wie die Opleidingskursus slaag en in verdere opleiding as beoordelaar belangstel kan die Junior Beoordelaarskursus bywoon en diegene wat slaag kan d.m.v. die Senior Kandidaat opleidingsproses as amptelike senior beoordelaar opgelei word.

   

    © 2003 - 2018 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
    Webblad Terme & Voorwaardes

 
    Tuisblad
    Die Simbra Ras
  Genetiese & Fenotipiese Tendense   Breedplan Stelsel
    Publikasies
  ______________________________________________________________________     Korrekte Aantekening ______________________________________________________________________
    Die Genootskap
  Hoekom Simbra?
    Aankoop van Diere
  Vrae oor Prestasietoetsing   Joernale
______________________________________________________________________   Geskiedenis ______________________________________________________________________   Geboortegewig & Kalwingsgemak   Bulletins
  Doelstellings   Standaard van Voortreflikheid   Seleksie Hulpmiddel     Pamflette
  Missie & Visie   Simbra Stats   Vestiging van Kudde
    Skoue & Beoordelaars
  Artikels
  Ras Erkenning   Simbra Brandmerk   Simbra Sertifikaat ______________________________________________________________________  
  Waardes & Beginsels   Simbradeks   Seleksie van Bul   Beleid & Opleiding
    Skakels
  2017 / 2018 Raad   Poenskop Diere   Kwaliteitskontrole   Beoordelaars & Keurders ______________________________________________________________________
  Kantoor Personeel   Vrugbaarheid     Basiese Beginsels van Beoordeling   Telers
  Tegniese Adviseurs   Gepubliseerde Vaars & Rasleiers
    Prestasietoetsing
  Skou Uitslae   Algemeen
  Klubs   Ster Koeie ______________________________________________________________________   Skou Klasse  
  Registreer as Teler   Persentiel Tabel   Inligting   Skou Katalogusse
    Kalender