BELEID & OPLEIDING
________________________________________________

Beleid

Die telersgenootskap het geen beswaar teen die skou van diere nie en is die enigste telersgenootskap wat reeds sedert die laat sewentiger jare reproduksie besonderhede van koeie op alle groot skoue aan beoordelaars bekendstel deur amptelike kalwingsdata op elke koei se ringkaart aan te bring. By amptelike skoue tree goed opgeleide beoordelaars van die telersgenootskap op wat hul plasing na elke klas kortliks aan die toeskouers verduidelik.

Opleiding

By ons Opleidingskursusse, wat op die plase “in die kraal” aangebied word, leer u meer oor hoe ‘n bees moet lyk of hoe hy nie moet lyk nie. Opgeleide eksaminatore met baie jare se praktiese ervaring bied die kursusse aan. Skakel ons vir plek en datum van die volgende kursus.

Kandidate wie die Opleidingskursus slaag en in verdere opleiding as beoordelaar belangstel kan die Junior Beoordelaarskursus bywoon en diegene wat slaag kan d.m.v. die Senior Kandidaat opleidingsproses as amptelike senior beoordelaar opgelei word.

 

 

 
     
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
     
@simbrasa
     
 

© 2003 - 2019 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
Terme & Voorwaardes
Website by 123 Internet