Die Simbra Ras

________________________________________________

In die mid-sewentigs het ons as eerste Genootskap in Suidelike Afrika reproduksie by skoue in gebruik geneem deur koeie op grond van TKP (inter- of tussen kalf periode) te beoordeel.  Na n aantal jare het ons egter agtergekom dat TKP per se nie n akkurate maatstaf van reproduksie is nie en was ons genoodsaak om n beter maatstaf daar te stel.  Ons het toe Simdeks (SIMmentaler reproduksie inDEKS) in die mid-tagtigs ontwikkel en met groot sukses in onder andere die skouring gebruik.  Die ouderdom by laaste kalwing, getal kalwings, interkalf periode en indien van toepassing, getal embrio spoelings, word deur middel van die Simdeks in n vergelykbare syfer uitgedruk.  Van die begin af is hierdie beleid d.m.v. die Simbradeks ook by die Simbra toegepas.

Waarom is TKP geskiedenis?

Na visuele evaluasie het die beoordelaar byvoorbeeld twee 6 jaar-oue koeie in sy finale seleksie waarvan een eerste geplaas moet word volgens reproduksie.  Die Rasgenootskap se Konstitusie bepaal dat reproduksie tot die beskikking van die beoordelaar moet wees en by alle groot skoue in berekening gebring moet word.  Koei A het n TKP van 400 dae en koei B 365 geen argument hy plaas koei B met haar goeie TKP van 365 dae eerste.  Kom ons kyk nou na hulle reproduksie rekords:

Koei A (TKP 400) het die eerste keer op 27 maande gekalf, is weer in-kalf gesertifiseer en speen haar 4de kalf oor n maand.

Koei B (TKP 365) het die eerste keer op drie jaar gekalf, is nie dragtig nie en het haar 4de kalf eers n week gelede gehad.

Indien u die Simbradeks van die twee bogenoemde koeie sou bereken sal u vind dat koei A ((TKP 400) n Simbradeks van 103) het in vergelyking met (93 vir koei B (TKP 365)).  Met hierdie inligting op die koei se ringkaart sal die beoordelaar koei B nie eens in oorweging neem nie.

Simbradeks, n handelsnaam van die Genootskap, is volgens kenners die beste reproduksie maatstaf en is al deur verskeie ander instansies gekopier.  Die basis van Simbradeks is dat n koei wat vir die eerste keer op 33 maande kalf (nasionale ras gemiddeld 33.4) en daarna elke 365 dae her-kalf n ideale Simbradeks van 100 het.

Die Simbradeks formule is:

200 [{(X Y) /Z} *100]

Waar

X = Ouderdom laaste kalwing in dae,
Y = Getal spoelings *56 en

Z = 913 + (365* (getal kalwings 1).

   

    2003 - 2018 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
    Webblad Terme & Voorwaardes

 
    Tuisblad
    Die Simbra Ras
  Genetiese & Fenotipiese Tendense   Breedplan Stelsel
    Publikasies
  ______________________________________________________________________     Korrekte Aantekening ______________________________________________________________________
    Die Genootskap
  Hoekom Simbra?
    Aankoop van Diere
  Vrae oor Prestasietoetsing   Joernale
______________________________________________________________________   Geskiedenis ______________________________________________________________________   Geboortegewig & Kalwingsgemak   Bulletins
  Doelstellings   Standaard van Voortreflikheid   Seleksie Hulpmiddel     Pamflette
  Missie & Visie   Simbra Stats   Vestiging van Kudde
    Skoue & Beoordelaars
  Artikels
  Ras Erkenning   Simbra Brandmerk   Simbra Sertifikaat ______________________________________________________________________  
  Waardes & Beginsels   Simbradeks   Seleksie van Bul   Beleid & Opleiding
    Skakels
  2017 / 2018 Raad   Poenskop Diere   Kwaliteitskontrole   Beoordelaars & Keurders ______________________________________________________________________
  Kantoor Personeel   Vrugbaarheid     Basiese Beginsels van Beoordeling   Telers
  Tegniese Adviseurs   Gepubliseerde Vaars & Rasleiers
    Prestasietoetsing
  Skou Uitslae   Algemeen
  Klubs   Ster Koeie ______________________________________________________________________   Skou Klasse  
  Registreer as Teler   Persentiel Tabel   Inligting   Skou Katalogusse
    Kalender