Die Simbra Ras

________________________________________________

(Uit “Polled Simmentals” deur ASA, VSA)

(As gevolg van die geslagsbeïnvloede Afrika Horing-gene, geld hierdie prosedures nie altyd vir Bos Indicus-teling nie en dus nie noodwendig op Simbra's van toepassing nie.)

Die poenskop-geen (P) is dominant oor die gehoringde geen (p).  Wanneer ‘n dier derhalwe die dominante P-geen van een ouer erf en die resessiewe p-geen van die ander ouer, is dit die dominante P wat in die individu se voorkoms tot uiting kom as die poenskop-eienskap. Die enigste tyd wat die resessiewe horing-geen (p) homself kan uitdruk, is wanneer die dominante P-geen nie teenwoordig is nie.

Daar is drie moontlike gene-kombinasies, nl. PP, Pp en pp en die helfte van elke kombinasie is van elke ouer oorgeërf.

Die PP-individu word na verwys as homosigoties-poenskop, aangesien dit twee identiese gene bevat (homo’ beteken “dieselfde”).  Dit sal slegs poenskopnageslag verwek ongeag of die ander ouer poenskop of gehoring is, aangesien dit slegs die dominante P-geen besit om na die nageslag oor te dra.  PP-bulle word soms 100% onthoringers genoem.

Die Pp-diere daarenteen is heterosigoties  (“hetero” beteken “nie dieselfde nie”).  In 50 persent gevalle sal die Pp-individu die horing-geen na sy nageslag oordra.

Die pp-dier het horings en is ook homosigoties, aangesien dit twee identiese gene besit.  Hy sal egter altyd slegs die p-geen aan sy nageslag oordra, want dit is al wat hy besit.

                  OPSOMMEND:
                 
PP X PP  =  alle kalwers PP  (poenskop)
                  PP X Pp  =  50% PP en 50% Pp  (almal poenskop)
                  PP X pp  =  100% Pp  (poenskop)
                  Pp X pp  =  50% Pp  (poenskop)  en 50% pp  (gehoring)
                  Pp X Pp  =  25% PP,  50% Pp  en 25% pp.

Toetskriteria vir homosigoties-poenskop

Individuele diere benodig ‘n minimum-vertrouensinterval van 99.9%, gebaseer op ‘n nageslagtoets.  Indien diere enigsins gehoringde kalwers produseer, kan hulle nie as homosigoties-poenskop kwalifiseer nie.  Om die minimum-vertrouensinterval te bereik, moet een van die volgende prosedures gevolg word:

    ■  ‘n Bul van poenskop-ouers sal die volgende minimum nageslag benodig:
               10 poenskop-kalwers van gehoringde koeie, of
               25 poenskop-kalwers van bekende heterosigoties-poenskopkoeie, of 
               38 poenskopkalwers van poenskopkoeie van onbekende genotipe.

    ■  ‘n Vroulike dier met poenskop-ouers sal ‘n minimum van:
               10 poenskopkalwers van gehoringde bulle, of
               25 poenskopkalwers van bekende heterosigoties-poenskopbulle benodig.

    ■  Nageslag van ouers wat beide as homosigoties-poenskop kwalifiseer.

   

    © 2003 - 2018 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
    Webblad Terme & Voorwaardes

 
    Tuisblad
    Die Simbra Ras
  Genetiese & Fenotipiese Tendense   Breedplan Stelsel
    Publikasies
  ______________________________________________________________________     Korrekte Aantekening ______________________________________________________________________
    Die Genootskap
  Hoekom Simbra?
    Aankoop van Diere
  Vrae oor Prestasietoetsing   Joernale
______________________________________________________________________   Geskiedenis ______________________________________________________________________   Geboortegewig & Kalwingsgemak   Bulletins
  Doelstellings   Standaard van Voortreflikheid   Seleksie Hulpmiddel     Pamflette
  Missie & Visie   Simbra Stats   Vestiging van Kudde
    Skoue & Beoordelaars
  Artikels
  Ras Erkenning   Simbra Brandmerk   Simbra Sertifikaat ______________________________________________________________________  
  Waardes & Beginsels   Simbradeks   Seleksie van Bul   Beleid & Opleiding
    Skakels
  2017 / 2018 Raad   Poenskop Diere   Kwaliteitskontrole   Beoordelaars & Keurders ______________________________________________________________________
  Kantoor Personeel   Vrugbaarheid     Basiese Beginsels van Beoordeling   Telers
  Tegniese Adviseurs   Gepubliseerde Vaars & Rasleiers
    Prestasietoetsing
  Skou Uitslae   Algemeen
  Klubs   Ster Koeie ______________________________________________________________________   Skou Klasse  
  Registreer as Teler   Persentiel Tabel   Inligting   Skou Katalogusse
    Kalender