Prestasietoetsing

________________________________________________

Hoe beter die aantekening, hoe noukeuriger die teelwaardes

Die direkte vergelyking van slegs di diere wat enerse behandeling ontvang het, is een van die belangrikste aspekte van BREEDPLAN.  Hierdie eners-behandelde groepe, staan bekend as bestuursgroepe.  As bestuursgroepe nie korrek aangemeld is nie, sal teelwaardes (TWs) minder akkuraat en moontlik misleidend wees.  Dit is ook belangrik om seker te maak dat gewigte van al die diere in n groep ingedien word.

 

1.  Deel diere in verskillende groepe in waar hulle verskillend behandel word.  Wees egter versigtig om nie onnodige bestuursgroepe te skep nie, aangesien dit in stryd is
     met punt 2.

2.  Hou groepe so groot as moontlik. Groter groepe verskaf meer inligting vir TW-berekenings.
3. 
Vestig stamboomkoppelings. 
Dit kan verwesenlik word deur te verseker dat twee of meer vaars in elke bestuursgroep verteenwoordig is. Hoe meer, hoe betroubaarder is
     die TWs.

Outomatiese groepering deur BREEDPLAN sluit in geslag,ouderdom,enkel/tweeling en embrio.

    ■  Maak voorsiening vir n kalfseisoen(e). Dit vermeerder die aantal kalwers in elke groep en verminder die aantal groepe gebaseer op ouderdom.
    ■  Weeg kalwers voordat hulle by bestuursgroepe ingedeel word.
    ■  Weeg alle kalwers van dieselfde geslag op een dag.
    ■  Gebruik meer as een KI-vader in u KI-program.
    ■  Dra sorg dat soveel vaders as moontlik in elke bestuursgroep verteenwoordig is.
    ■  Elke bestuursgroep moet net enersbehandelde diere insluit.
    ■  Hou groepe so groot as moontlik.

   

    2003 - 2018 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
    Webblad Terme & Voorwaardes

 
    Tuisblad
    Die Simbra Ras
  Genetiese & Fenotipiese Tendense   Breedplan Stelsel
    Publikasies
  ______________________________________________________________________     Korrekte Aantekening ______________________________________________________________________
    Die Genootskap
  Hoekom Simbra?
    Aankoop van Diere
  Vrae oor Prestasietoetsing   Joernale
______________________________________________________________________   Geskiedenis ______________________________________________________________________   Geboortegewig & Kalwingsgemak   Bulletins
  Doelstellings   Standaard van Voortreflikheid   Seleksie Hulpmiddel     Pamflette
  Missie & Visie   Simbra Stats   Vestiging van Kudde
    Skoue & Beoordelaars
  Artikels
  Ras Erkenning   Simbra Brandmerk   Simbra Sertifikaat ______________________________________________________________________  
  Waardes & Beginsels   Simbradeks   Seleksie van Bul   Beleid & Opleiding
    Skakels
  2017 / 2018 Raad   Poenskop Diere   Kwaliteitskontrole   Beoordelaars & Keurders ______________________________________________________________________
  Kantoor Personeel   Vrugbaarheid     Basiese Beginsels van Beoordeling   Telers
  Tegniese Adviseurs   Gepubliseerde Vaars & Rasleiers
    Prestasietoetsing
  Skou Uitslae   Algemeen
  Klubs   Ster Koeie ______________________________________________________________________   Skou Klasse  
  Registreer as Teler   Persentiel Tabel   Inligting   Skou Katalogusse
    Kalender