KORREKTE AANTEKING
________________________________________________

Hoe beter die aantekening, hoe noukeuriger die teelwaardes

Die direkte vergelyking van slegs di diere wat enerse behandeling ontvang het, is een van die belangrikste aspekte van BREEDPLAN.  Hierdie eners-behandelde groepe, staan bekend as bestuursgroepe.  As bestuursgroepe nie korrek aangemeld is nie, sal teelwaardes (TWs) minder akkuraat en moontlik misleidend wees.  Dit is ook belangrik om seker te maak dat gewigte van al die diere in n groep ingedien word.

 

1.  Deel diere in verskillende groepe in waar hulle verskillend behandel word.  Wees egter versigtig om nie onnodige bestuursgroepe te skep nie, aangesien dit in stryd is met punt 2.

2.  Hou groepe so groot as moontlik. Groter groepe verskaf meer inligting vir TW-berekenings.
3. 
Vestig stamboomkoppelings. 
Dit kan verwesenlik word deur te verseker dat twee of meer vaars in elke bestuursgroep verteenwoordig is. Hoe meer, hoe betroubaarder is die TWs.

Outomatiese groepering deur BREEDPLAN sluit in geslag,ouderdom,enkel/tweeling en embrio.

    ■  Maak voorsiening vir n kalfseisoen(e). Dit vermeerder die aantal kalwers in elke groep en verminder die aantal groepe gebaseer op ouderdom.
    ■  Weeg kalwers voordat hulle by bestuursgroepe ingedeel word.
    ■  Weeg alle kalwers van dieselfde geslag op een dag.
    ■  Gebruik meer as een KI-vader in u KI-program.
    ■  Dra sorg dat soveel vaders as moontlik in elke bestuursgroep verteenwoordig is.
    ■  Elke bestuursgroep moet net enersbehandelde diere insluit.
    ■  Hou groepe so groot as moontlik.

 

 

 
     
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
     
@simbrasa
     
 

2003 - 2019 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
Terme & Voorwaardes
Website by 123 Internet