KLUBS
________________________________________________

Om die belange van telers op Ďn streekbasis te behartig is Klubs en Studiegroepe gestig. Hierdie instansies  reŽl oder andere  boeredae, opleidingskursusse, skoue en streeksveilings. Nader gerus die Voorsitter naaste aan u:

KZN Simmentaler/Simbra Klub
Brett Newborn
Posbus 32
    Matatiele    4730
Sel: 
083 412 1937
E-pos: 
 newborn@snowvalley.co.za

Prosim Studiegroep
Marius Nel
Posbus
2908    Lichtenburg    2740
Sel: 
083 983 7280
E-pos: 
niemandia@gmail.com

Wes-Kaap Simmentaler/Simbra Klub
Jamie Berger
Posbus 12476
    Die Boord    7613
Sel:  084 410 3703
E-pos:
  jamie.d.berger@gmail.com    wksimklub@gmail.com

Hoogland Simmentaler/Simbra Studiegroep
Niel van Heerden
Posbus 701
 
  Bethlehem    9700
Sell: 072 207 1600
E-pos:  niel@ashtonvale.co.za

HoŽveld / Gauteng Studiegroep
Colin Coreejes
Posbus 829
    Magaliesburg    2805
Sel:
  082 410 4740
E-pos: 
colin.panda90@gmail.com

NamibiŽ
Bertus Walters
Tel: 00264 811 270 300
E-pos:  bertus@securitas.com.na

Vryburg Simmentaler / Simbra Klub
Rieks Esterhuizen
Posbus
4    Vryburg    8600
Sel:  082 926 7757
Email: 
elriza10@yahoo.com

Bosveld Sim-Studiegroep
Willie OíBrien
Posbus 266
    Posnet Mokopane    0600
Sel:  082 859 7329
E-pos:  
Inafrica@vodamail.co.za

Overvaal Studiegroep
Riaan Odendaal
Posbus 245
    Villiers    9840
Sel:  082 743 9832
E-pos:  riaano@technichem.co.za

Oos-Kaap Simmentaler / Simbra Klub
Marius Potgieter
Posbus 9
1    Komga    4950
Sel: 
083 659 8285
E-pos: 
marichelles@discoverymail.co.za

Kalahari Sim Studiegroep
Andries Roelofse
Posbus 1
9    Olifantshoek    8450
Sel:
  082 415 7358
E-pos:
  ajroelofse@vodamail.co.za

 

 

 

 
     
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
     
@simbrasa
     
 

© 2003 - 2019 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
Terme & Voorwaardes
Website by 123 Internet