Die Genootskap

________________________________________________

    ■  Toewyding aan die verbetering van diere;
    ■  Die bevordering en beskerming van die belange van geregistreerde lede (telers) en om gesamentlik namens hulle op te tree;
    ■  Die bevordering, teling en genetiese verbetering van die Simmentaler en Simbra;
    ■  Die registrasie, prestasietoetsing en klassifisering van lede se diere;
    ■  Om n nuwe ras of rasse vanaf die Simmentaler te ontwikkel;
    ■  Om as registreringsowerheid op te tree in terme van die Wet op die Verbetering van Lewendehawe, 1998;
    ■  Die aankondiging van stambome van diere, teelwaardes, kalwingsrekords en ander besonderhede, soos deur die Raad bepaal;
    ■  Deurlopende verbetering van dienste aan lede teen markverwante tariewe.

   

    2003 - 2018 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
    Webblad Terme & Voorwaardes

 
    Tuisblad
    Die Simbra Ras
  Genetiese & Fenotipiese Tendense   Breedplan Stelsel
    Publikasies
  ______________________________________________________________________     Korrekte Aantekening ______________________________________________________________________
    Die Genootskap
  Hoekom Simbra?
    Aankoop van Diere
  Vrae oor Prestasietoetsing   Joernale
______________________________________________________________________   Geskiedenis ______________________________________________________________________   Geboortegewig & Kalwingsgemak   Bulletins
  Doelstellings   Standaard van Voortreflikheid   Seleksie Hulpmiddel     Pamflette
  Missie & Visie   Simbra Stats   Vestiging van Kudde
    Skoue & Beoordelaars
  Artikels
  Ras Erkenning   Simbra Brandmerk   Simbra Sertifikaat ______________________________________________________________________  
  Waardes & Beginsels   Simbradeks   Seleksie van Bul   Beleid & Opleiding
    Skakels
  2017 / 2018 Raad   Poenskop Diere   Kwaliteitskontrole   Beoordelaars & Keurders ______________________________________________________________________
  Kantoor Personeel   Vrugbaarheid     Basiese Beginsels van Beoordeling   Telers
  Tegniese Adviseurs   Gepubliseerde Vaars & Rasleiers
    Prestasietoetsing
  Skou Uitslae   Algemeen
  Klubs   Ster Koeie ______________________________________________________________________   Skou Klasse  
  Registreer as Teler   Persentiel Tabel   Inligting   Skou Katalogusse
    Kalender