DOELSTELLINGS
________________________________________________

  Toewyding aan die verbetering van diere;
  Die bevordering en beskerming van die belange van geregistreerde lede (telers) en om gesamentlik namens hulle op te tree;
  Die bevordering, teling en genetiese verbetering van die Simmentaler en Simbra;
  Die registrasie, prestasietoetsing en klassifisering van lede se diere;
  Om n nuwe ras of rasse vanaf die Simmentaler te ontwikkel;
  Om as registreringsowerheid op te tree in terme van die Wet op die Verbetering van Lewendehawe, 1998;
  Die aankondiging van stambome van diere, teelwaardes, kalwingsrekords en ander besonderhede, soos deur die Raad bepaal;
  Deurlopende verbetering van dienste aan lede teen markverwante tariewe.

 

 

 
     
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
     
@simbrasa
     
 

2003 - 2019 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
Terme & Voorwaardes
Website by 123 Internet