Skoue & Beoordelaars

________________________________________________

Suid-Afrika

Raseksaminatore 
L J Angus  Posbus 57, Arlington 9602  082 805 5101
F W Dell Posbus 552, Ficksburg 9730 (051) 933 2599 / 082 926 0716
C H Derksen Posbus 350, Viljoenskroon 9520 (056) 343 1524 / 082 415 0515
J F Kluyts * Posbus 6384, Oberholzer 2502 (014) 577 1051 / 082 956 7485
J G J Lauwrens * Posbus 62, Christiana, 2680

082 442 2083

C J Louwrens  Posbus 3013, Standerton, 2430 082 784 6905 / (017) 702 3140
F Maré Posbus 1065, Klerksdorp 2570 (018) 462 0962 / 082 801 7314
J Maré * Posbus 203, Hartbeesfontein, 2600 (018) 431 1194 / 082 388 4294
S Schulenburg * Privaatsak X 7002, Langehovenpark, 9330 083 391 8864
W J Volschenk Posbus 7060, Middelburg, 1050 082 414 1886
D J Erasmus Posbus Box 16, Delareyville, 2770 083 297 6165
     
Senior Beoordelaars 
I A Currin * Posbus 157, Mooi Rivier, 3300 082 562 3212 / (033) 263 2353
J P du Plessis * Posbus 134, Hopetown 8750 (053) 683 0013 / 082 064 5879
P J Fourie Boerenooientjiestr 2, Pellissier, BFN, 9301 (051) 507 3911 / 084 381 7893
O Maré Posbus 53, Dominionville, 2578  (018) 451 0185
H Grobbelaar  Posbus 63, Tosca, 8618 053932 vra 1003 / 082 948 2591
Marius Nel Posbus 2908, Lichtenburg, 2740 083 983 7280
A G Odendaal * Posbus 245, Villiers, 9840 (058) 821 0431 / 083 462 2148
N Schulenburg * Posbus 1321, Lichtenburg, 2740 (018) 673 0248 / 082 785 2128
P G Steenekamp * Posbus 683, Lephalale, 0555 (014) 766 0072 / 084 491 0220
J S H vd Lingen Posbus 17, Frankfort, 9830     (058) 813 2777 / 082 490 5028           
S Majola Posbus 329, Senekal, 9600 082 703 4983
L P van Zyl Posbus 200, Winburg 9420 (051) 841 1060 / 083 702 3785
 
Senior Beoordelaar Kandidate 
D de Wet * Posbus 241, Frankfort, 9830 082 406 9664
T Meyer Posbus 1755, Wingate Park, 0153 (012) 997 6612 / 082 800 6342
R Odendaal Posbus 17, Villiers, 9840 082 743 9832 / (058) 813 3899
W A J Pretorius * Posbus 39, Villiers, 9840 (058) 821 0499 / 082 968 6840
A M Smit * Posbus 583, Reitz, 9810   082 423 1858
P van Lingen * Posbus 12, Middelburg, 5900  072 192 7713
L van Rensburg Posbus 350, Viljoenskroon, 9520 082 859 5982
N J Zaayman Normandielaan 26, Bayswater, 9301 082 772 7382
O Strydom Posbus 1976, Delmas, 2210 082 494 7611
M Potgieter Posbus 91, Komga, 4950 083 659 8285
G Nienaber P O Box 2131, Rustenburg, 0300 082 808 6390
     
Namibië    
     
Raseksaminatore    
B Dorfling Posbus 1231, Grootfontein  00264 - 811 278 806
R E F Rusch * Posbus 2992, Windhoek 00264 61 233 345 / 252 922
D Metzger      Posbus 9818, Windhoek 00264 62 503 732 / 811 289 017
H G S Voigts Posbus 11301, Klein Windhoek 00264 811 244 430
     
Senior Beoordelaars    
W Aring Posbus 394, Gobabis 00264 62 563 651
T Cocklin Posbus 9084, Eros 00264 811 276 791
W J Groenewald * Posbus 155, Otjiwarongo 00264 67 312 081 / 811 284 572
E Hoff  Posbus 22417, Windhoek 00261 61 238 886
K Lepen Posbus 24508, Windhoek  00264 61 290 9220 (w) / 252 973 (h)
J A Pretorius * Posbus 624, Gobabis 00264 62 568 934
H Prinsloo Posbus 267, Gobabis 00264 812 928 814
L J C Swart Posbus 1820, Gobabis 00264 67 307 285
P Tjaimba Posbus 1454, Gobabis   00264 812 930 493     
S von Luttwitz Posbus 90723, Klein Windhoek   00264 812 717 498
P Klein PO Box 35342, Klein Kuppe 00264 811 286 731
E Lottering Posbus 473, Gobabis 00264 814 199 299
     
Senior Beoordelaar Kandidate    
H Jooste * Posbus 1857, Otjiwarongo  00264  811 480 146
F Jordaan  Posbus 305, Outjo 00264  811 291 343
F Pretorius * Posbus 624, Gobabis 00264 812 898 013
W Upi * Posbus 22861, Windhoek   00264 811 227 453
D Walters  Posbus 9114, Eros 00264 811 283 391
A K Hengua PO Box 297, Grootfontein 00264 812 496 335

* Onaktief

   

    © 2003 - 2018 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
    Webblad Terme & Voorwaardes

 
    Tuisblad
    Die Simbra Ras
  Genetiese & Fenotipiese Tendense   Breedplan Stelsel
    Publikasies
  ______________________________________________________________________     Korrekte Aantekening ______________________________________________________________________
    Die Genootskap
  Hoekom Simbra?
    Aankoop van Diere
  Vrae oor Prestasietoetsing   Joernale
______________________________________________________________________   Geskiedenis ______________________________________________________________________   Geboortegewig & Kalwingsgemak   Bulletins
  Doelstellings   Standaard van Voortreflikheid   Seleksie Hulpmiddel     Pamflette
  Missie & Visie   Simbra Stats   Vestiging van Kudde
    Skoue & Beoordelaars
  Artikels
  Ras Erkenning   Simbra Brandmerk   Simbra Sertifikaat ______________________________________________________________________  
  Waardes & Beginsels   Simbradeks   Seleksie van Bul   Beleid & Opleiding
    Skakels
  2017 / 2018 Raad   Poenskop Diere   Kwaliteitskontrole   Beoordelaars & Keurders ______________________________________________________________________
  Kantoor Personeel   Vrugbaarheid     Basiese Beginsels van Beoordeling   Telers
  Tegniese Adviseurs   Gepubliseerde Vaars & Rasleiers
    Prestasietoetsing
  Skou Uitslae   Algemeen
  Klubs   Ster Koeie ______________________________________________________________________   Skou Klasse  
  Registreer as Teler   Persentiel Tabel   Inligting   Skou Katalogusse
    Kalender