BEOORDELAARS, EKSAMINATORE & KEURDERS
________________________________________________

Suid Afrika
 

Raseksaminatore    
  L J Angus  Posbus 57, Arlington 9602  082 805 5101
  F W Dell Posbus 552, Ficksburg 9730 (051) 933 2599 / 082 926 0716
  C H Derksen Posbus 350, Viljoenskroon 9520 (056) 343 1524 / 082 415 0515
  J F Kluyts * Posbus 6384, Oberholzer 2502 (014) 577 1051 / 082 956 7485
  J G J Lauwrens * Posbus 62, Christiana, 2680

082 442 2083

  C J Louwrens  Posbus 3013, Standerton, 2430 082 784 6905 / (017) 702 3140
  F Maré * Posbus 1065, Klerksdorp 2570 (018) 462 0962 / 082 801 7314
  J Maré Posbus 203, Hartbeesfontein, 2600 (018) 431 1194 / 082 388 4294
  S Schulenburg * Privaatsak X 7002, Langehovenpark, 9330 083 391 8864
  W J Volschenk Posbus 7060, Middelburg, 1050 082 414 1886
  D J Erasmus Posbus 16, Delareyville, 2770 083 297 6165
     
Senior Beoordelaars    
  I A Currin * Posbus 157, Mooi Rivier, 3300 082 562 3212 / (033) 263 2353
  J P du Plessis * Posbus 134, Hopetown 8750 (053) 683 0013 / 082 064 5879
  P J Fourie Boerenooientjiestr 2, Pellissier, BFN, 9301 (051) 507 3911 / 084 381 7893
  O Maré Posbus 53, Dominionville, 2578  (018) 451 0185
  H Grobbelaar  Posbus 63, Tosca, 8618 053932 vra 1003 / 082 948 2591
  Marius Nel Posbus 2908, Lichtenburg, 2740 083 983 7280
  A G Odendaal * Posbus 245, Villiers, 9840 (058) 821 0431 / 083 462 2148
  N Schulenburg * Posbus 1321, Lichtenburg, 2740 (018) 673 0248 / 082 785 2128
  P G Steenekamp * Posbus 683, Lephalale, 0555 (014) 766 0072 / 084 491 0220
  J S H vd Lingen Posbus 17, Frankfort, 9830     (058) 813 2777 / 082 490 5028           
  S Majola Posbus 329, Senekal, 9600 082 703 4983
  L P van Zyl Posbus 200, Winburg 9420 (051) 841 1060 / 083 702 3785
     
Kandidate    
  D de Wet * Posbus 241, Frankfort, 9830 082 406 9664
  T Meyer Posbus 1755, Wingate Park, 0153 (012) 997 6612 / 082 800 6342
  R Odendaal Posbus 17, Villiers, 9840 082 743 9832 / (058) 813 3899
  W A J Pretorius * Posbus 39, Villiers, 9840 (058) 821 0499 / 082 968 6840
  A M Smit * Posbus 583, Reitz, 9810   082 423 1858
  P van Lingen * Posbus 12, Middelburg, 5900  072 192 7713
  L van Rensburg Posbus 350, Viljoenskroon, 9520 082 859 5982
  N J Zaayman Normandielaan 26, Bayswater, 9301 082 772 7382
  O Strydom Posbus 1976, Delmas, 2210 082 494 7611
  M Potgieter Posbus 91, Komga, 4950 083 659 8285
  G Nienaber Posbus 2131, Rustenburg, 0300 082 808 6390
     
Namibië    
     
Raseksaminatore    
  B Dorfling Posbus 1231, Grootfontein  00264 - 811 278 806
  R E F Rusch * Posbus 2992, Windhoek 00264 61 233 345 / 252 922
  D Metzger      Posbus 9818, Windhoek 00264 62 503 732 / 811 289 017
  H G S Voigts Posbus 11301, Klein Windhoek 00264 811 244 430
     
Senior Beoordelaars    
  W Aring Posbus 394, Gobabis 00264 62 563 651
  T Cocklin Posbus 9084, Eros 00264 811 276 791
  W J Groenewald * Posbus 155, Otjiwarongo 00264 67 312 081 / 811 284 572
  E Hoff  Posbus 22417, Windhoek 00261 61 238 886
  K Lepen Posbus 24508, Windhoek  00264 61 290 9220 (w) / 252 973 (h)
  J A Pretorius * Posbus 624, Gobabis 00264 62 568 934
  H Prinsloo Posbus 267, Gobabis 00264 812 928 814
  L J C Swart Posbus 1820, Gobabis 00264 67 307 285
  P Tjaimba Posbus 1454, Gobabis   00264 812 930 493     
  S von Luttwitz Posbus 90723, Klein Windhoek   00264 812 717 498
  P Klein Posbus 35342, Klein Kuppe 00264 811 286 731
  E Lottering Posbus 473, Gobabis 00264 814 199 299
     
Kandidate    
  H Jooste * Posbus 1857, Otjiwarongo  00264  811 480 146
  F Jordaan  Posbus 305, Outjo 00264  811 291 343
  F Pretorius * Posbus 624, Gobabis 00264 812 898 013
  W Upi * Posbus 22861, Windhoek   00264 811 227 453
  D Walters  Posbus 9114, Eros 00264 811 283 391
  A K Hengua Posbus 297, Grootfontein 00264 812 496 335

* Onaktief

 

 

 
     
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
     
@simbrasa
     
 

   

© 2003 - 2019 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
Terme & Voorwaardes