Die Simbra Ras

________________________________________________

Die Standaard van Voortreflikheid van n ras is n beskrywende handleiding wat alleenlik op voorkoms gebaseer is en gebruik word deur telers en beoordelaars vir die identifisering van diere met gewenste eienskappe.

Waar terme soos goed, sterk, mooi ens. gebruik word, beteken dit dat dit tot beter funksionele doeltreffendheid bydra.

Die ras is by uitstek n mediumraam moederras met die kenmerkende eienskappe van ekstensiewe aanpasbaarheid, ho vrugbaarheid, goeie moedereienskappe (maklike kalwing, melkproduksie, swaar relatiewe speengewig) asook die vermo om direk van die veld af die gewenste karkas te lewer.

Algemene Voorkoms

1.  Rasegtheid
Kenmerkende eienskappe moet aan hierdie Standaard van Voortreflikheid voldoen: n aangepaste vleisras wat die goeie eienskappe van beide vleis en aanpasbaarheid besit. Die Simbra is n kombinasie van Simmentaler en Brahman en moet die kenmerkende eienskappe van die twee basisrasse duidelik en herkenbaar vertoon. Diere wat te veel na een van die basisrasse neig en gevolglik in die hulpstamboek van daardie ras opgeneem kan word, mag nie as F2, F3 of SP Simbra goedgekeur word nie, maar kan op grond van die keurder se waardebepaling by F1 inkom.

2.  Tipe, balans en vorm
    ■  'n Dubbeldoel dier wat die goeie eienskappe van beide vleis en melk in 'n ho mate besit.
    ■  Diere moet duidelike geslagegtheid toon met goeie raamwerk, lengte, breedte, diepte, kapasiteit, balans en simmetriese belyning.
    ■  Bulle meer gespierd as vroulike diere.

3.  Karakter
    ■  Temperament:  Kalm en rustig met lewenslustige voorkoms.
    ■  Geslagegtheid (Bulle):
          ■  Sterk, manlik met goeie algehele spierontwikkeling veral oor voorarm, skouer, oogspier en agterkwart
          ■  Geen oortollige vet, veral in die flanke, borsstuk en om die stertwortel
          ■  Goed ontwikkelde, eenvormige teelballe wat nie laer as die hak hang nie, skede nie loshangend nie.
          ■  Ouer bulle ontwikkel swaarder en meer gespierd in voorkwart.
          ■  Haarbedekking aan die nek en kop langer en growwer as vroulike diere.
    ■  Geslagegtheid (Vroulike Diere):
          ■  Vroulike voorkoms, wigvormig van liggaamsprofiel veral wanneer in melk
          ■  Nie oorbespierd nie en ook nie oormatig groot en swaar nie
          ■  Geen oormatige vetaanpakking aan enige deel van die liggaam nie
          ■  Goed ontwikkelde geslagsorgane
          ■  Verse sigbare uier- en speenontwikkeling.

4.  Kwaliteit
    ■  Gewrigte ferm en droog; haar van gladde tekstuur; vel beweeglik, dik en soepel; kloue sterk met goeie kwaliteit en tekstuur.

Bouvorm

1.  Kop en nek
    ■  Kop:  Genoegsame breedte met matige lengte, vertoon effens hol tussen die o.
    ■  Voorkop:  Goeie breedte tussen die o, effens smaller na die kruin wat n matige ronding kan toon.
    ■  Oogbanke:  Prominent, groot met beweeglike dik vel om die o. Nie te prominent by vroulike diere nie.
    ■  Neusbeen:  Breed, ovaalvormig en sterk.
    ■  Bek:  Breed en sterk met bre lippe.
    ■  Neusgate:  Wyd geplaas, groot en ovaal.
    ■  Tande:  Groot en sterk, voortande wat goed op die snyvlak sluit.
    ■  Horings:  Natuurlike poenskop of onthoring. (Cum uitgesluit).
    ■  Ore:  Matige lengte, redelik wyd en beweeglik, sonder n oormatige haarbedekking aan die binnekant.
    ■  O:  Groot, helder met n rustige uitdrukking en beweeglike ooglede, ooghare wys effens afwaarts sodat dit die o teen insekte help beskerm.
    ■  By vroulike diere is pigment nie noodsaaklik nie maar word sterk aanbeveel. F1 tot SP bulle moet nog meer as 50% pigment per oog h. Haarkleur kan varieer.
    ■  Nek:  Sterk gespier by bulle; sierlik en slank by vroulike diere, goed aangesluit aan kop en skouers, matige ontwikkeling van keel- en nekvel wat los en geplooi voorkom.
    ■  Skof:  Goed ontwikkelde, ronde skof by manlike diere; klein by vroulike diere; cervico-torakaal geplaas.

2.  Voorkwart / skouers / bors
    ■  Bladbeen:  Loop effens skuins na voor (van bo na onder gesien), met die gewenste ronding en sterk spier aanhegtings aan die borskas, kambeen en nek (vol agter
        skouers).
    ■  Skouers:  Goeie breedte tussen skouerknoppe maar nie prominent nie.
    ■  Bors:  Goeie relatiewe borsdiepte- en breedte.
    ■  Borsstuk:  Nie te prominent nie.
    ■  Voorarm:  Goed gespierde voorarm by bulle.

3.  Middelstuk
    ■  Lank, breed en diep met goeie ribsprong.
    ■  Moet vol aansluit by voor- en agterkwart.
    ■  Rug is reguit, lank en breedt met goed ontwikkelde bespiering.
    ■  Lende is breedt en sterk gespier. By bulle vertoon lende-bespiering soms prominent.
    ■  Ribbes is breed, lank en goed gewelf, effens gebo na agter.

4.  Agterkwart
    ■  Lank, breed en diep met goed ontwikkelde spiere wat die agterkwart stewig aansluit aan die middelstuk.
    ■  Goeie wydte tussen heupe, sitbene en draaibene. Heupe vertoon effens prominent by vroulike diere.
    ■  Kruis het goeie lengte van heupe tot sitbene met n duidelike daling van voor na agter soos van die kant gesien. Plat kruis en skerp helling is ongewens.
    ■  Dye is breed, goed bespierd; buitedye strek laer af as die lies na n goed ontwikkelde tweede dy; binnedye is goedgevul met genoegsame lengte.
    ■  Stertwortel vertoon n effense ronding, nie te diep aan kruis geheg nie.
    ■  Stert is lank met goeie stertkwas.

5.  Bene, kloue, stand en gang
    ■  Bene:  Sterk, ovaal en wyd geplaas om maklike gang te bevorder. Fyner beenstruktuur by vroulike diere.
    ■  Gewrigte:  Sterk, ferm, veerkragtig, goed ontwikkel en droog met die regte hoek. Hakskeensening goed ontwikkel.
    ■  Kloue:  Eenvormig, middelmatig groot, ovaal, diep, geslote en verkieslik donker gekleur.

6.  Uier en spene
    ■  Uier:  Goed aangeheg voor en agter, lank, breed en middelmatig diep. Vertoon vier duidelik gedefinieerde en gebalanseerde kwarte. Bedek met kort, sagte, syagtige hare.
    ■  Spene:  Eenvormig, silindries, gepunt en vierkantig geplaas met aanvaarbare lengte en grootte.

7.  Huid en hare
    ■  Huid van middelmatige dikte, ruim, soepel, los en beweeglik.
    ■  Hare kort, dig, glansend en effens olierig by aanraking.

8.  Kleur en pigmentasie
    ■  By vroulike diere is pigment nie noodsaaklik nie maar word sterk aanbeveel. F1 tot SP bulle moet nog meer as 50% pigment per oog h.
    ■  Haarkleur kan varieer.

9.  Grootte en gewig
    ■  Diere wat, onder natuurlike toestande, gereeld produseer is die regte grootte.

Diskriminasies en Diskwalifikasies (afhangend van die graad van die afwyking)

Die klem moet op funksionele doeltreffendheid val. Diere met erflike gebreke of ander afwykings wat die funksionele doeltreffendheid van die dier benadeel, moet ingevolge die Konstitusie, afgekeur word.

1.  Algemeen
    ■  Enige tekens van onsuiwerheid.
    ■  Temperament - lusteloos, senuweeagtig, aggressief.
    ■  Diere wat hoog op die been vertoon (rankerig) sonder kapasiteit en diepte.
    ■  Uitermate groot diere of ponie tipe.
    ■  Swak of oormatige bespiering.
    ■  Te fyn of te growwe beenstruktuur.
    ■  Wollerige en kroes haarbedekking.
    ■  Dun en stywe vel (veral by bulle).
    ■  Swak gepigmenteerde diere (verwysingspunte = neusspiel, o, kloue, onder stert, op vulva).

2.  Reproduksie-eienskappe
2.1  Manlike diere
    ■  Bulle met osagtige of vroulike voorkoms.
    ■  Skrotumomvang onder genoemde minimum
              Minimum Skrotumomvang vir Registrasie
         
      < 400kg = 32cm
         
      400 - 450 = 33cm
         
      450 - 500 = 34cm
         
      500 - 550 = 35cm
         
      550 - 600 = 36cm
         
      601 > = 37cm
    ■  Lang, vlesige, loshangende en onbeheerbare skede. (Skede klassifikasie 1, 2 en, na waardebepaling, moontlik 3 en 9).
    ■  Inversie van die laminae interna (prolaps).
    ■  Chryptorchidisme, aplapsie, hipoplasie.
    ■  Gedraaide skrotum en testis.
    ■  Epididymis (byballe) afwesig of onderontwikkel.
    ■  Lang swaaiende skrotum.
    ■  Oorontwikkelde naelvel.

2.2  Vroulike diere
    ■  Vroulike diere met osagtige of manlike voorkoms.
    ■  Klein, infantiele vulva.
    ■  Swak uierontwikkeling.
    ■  Loshangende en/of ongebalanseerde uier.
    ■  Misvormde spene (te klein, te groot, konies, bottel, ballon).
    ■  Oorontwikkelde naelvel.

3.  Kop
    ■  Skewe, gedraaide gesig of neus.
    ■  Skewe bek.
    ■  Oormatige lang of kort onderkaak.
    ■  Fyn of spitsbek.
    ■  Kompakte of oormatige lang kop (doodskis).
    ■  Swaar onderkaak by vroulike diere.
    ■  Onder-ontwikkelde oogbanke.
    ■  F1 tot F4 Bulle met minder as 50% ooglidpigment per oog word afgekeur.
    ■  Horings is n diskwalifikasie (F1-cum koeie mag horings h).

4.  Bene
    ■  Foutiewe stand en gang.
    ■  Patella fiksasie (stringhalt).
    ■  Smal, regop hakke.
    ■  Laminitis.
    ■  Koeihakke.
    ■  Sekel hakke.
    ■  Gebuigde voorbene (X-benig, bakbene).
    ■  Duiftonig.
    ■  Swak kootgewrigte (slap of kort en styf/regop en/of spring).
    ■  Swak kloue (wyd gesplete, rolkloue, uitgroei kloue).

5.  Skouers
    ■  Skouers te los en/of regop.
    ■  Prominent skouerpunte.
    ■  Prominente kambene.

6.  Bors, rug en middelstuk
    ■  Duiwelsgreep en/of gegord.
    ■  Hol of erg gebo rug (boggelrug).
    ■  Plat middelstuk; min ribsprong.
    ■  Nou bors.

7.  Kruis en stert
    ■  Plat, dakkige- of oordrewe Jangkruis.
    ■  Prominente stertwortel.
    ■  Stertwortel diep geplaas.
    ■  Skewe stertwortel.
    ■  Gebrek aan wydte in sitbene.

Goedgekeur Werkswinkel 23 April 2003 en Raadsvergadering 23 Julie 2003
Hersien werkswinkel Julie 2007, Lichtenburg

   

    2003 - 2018 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
    Webblad Terme & Voorwaardes

 
    Tuisblad
    Die Simbra Ras
  Genetiese & Fenotipiese Tendense   Breedplan Stelsel
    Publikasies
  ______________________________________________________________________     Korrekte Aantekening ______________________________________________________________________
    Die Genootskap
  Hoekom Simbra?
    Aankoop van Diere
  Vrae oor Prestasietoetsing   Joernale
______________________________________________________________________   Geskiedenis ______________________________________________________________________   Geboortegewig & Kalwingsgemak   Bulletins
  Doelstellings   Standaard van Voortreflikheid   Seleksie Hulpmiddel     Pamflette
  Missie & Visie   Simbra Stats   Vestiging van Kudde
    Skoue & Beoordelaars
  Artikels
  Ras Erkenning   Simbra Brandmerk   Simbra Sertifikaat ______________________________________________________________________  
  Waardes & Beginsels   Simbradeks   Seleksie van Bul   Beleid & Opleiding
    Skakels
  2017 / 2018 Raad   Poenskop Diere   Kwaliteitskontrole   Beoordelaars & Keurders ______________________________________________________________________
  Kantoor Personeel   Vrugbaarheid     Basiese Beginsels van Beoordeling   Telers
  Tegniese Adviseurs   Gepubliseerde Vaars & Rasleiers
    Prestasietoetsing
  Skou Uitslae   Algemeen
  Klubs   Ster Koeie ______________________________________________________________________   Skou Klasse  
  Registreer as Teler   Persentiel Tabel   Inligting   Skou Katalogusse
    Kalender