Die Simbra Ras

________________________________________________
 

As gevolg van die groot vraag na Simbra bulle en die aantal "Simbra tipe bulle" wat deur die kommersiële telers verkoop word, is daar besluit om van 'n unieke Simbra brandmerk gebruik te maak.

Slegs bulle wat 'n streng visuele inspeksie geslaag het en geregistreer is, mag hierdie brand dra op die linkerblad.

Dit sal ten doel hê om die koper van Simbra bulle te beskerm en sal hierdie koper die gemoedsrus gee

dat dié bulle die nodige stamboom geskiedenis op rekord het en dat die bul visueel geinspekteer is, vir strukturele en funksionele korrektheid volgens Simbra rasstandaarde. Dit beskerm ook Simbra telers teen die wederregtelike bemarking van "Simbra tipe bulle" as Simbra bulle.

Vanaf 2015 sal alle Simbra bulle gebore in 2012 en daarna slegs verhandel mag word as teelbulle wanneer hulle hierdie unieke Simbra brand dra.

Simbra brandysters beskikbaar by die kantoor. R350 + BTW + vervoer kostes. Stuur ‘n e-pos na info@simbra.org
 

   

    © 2003 - 2018 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
    Webblad Terme & Voorwaardes

 
    Tuisblad
    Die Simbra Ras
  Genetiese & Fenotipiese Tendense   Breedplan Stelsel
    Publikasies
  ______________________________________________________________________     Korrekte Aantekening ______________________________________________________________________
    Die Genootskap
  Hoekom Simbra?
    Aankoop van Diere
  Vrae oor Prestasietoetsing   Joernale
______________________________________________________________________   Geskiedenis ______________________________________________________________________   Geboortegewig & Kalwingsgemak   Bulletins
  Doelstellings   Standaard van Voortreflikheid   Seleksie Hulpmiddel     Pamflette
  Missie & Visie   Simbra Stats   Vestiging van Kudde
    Skoue & Beoordelaars
  Artikels
  Ras Erkenning   Simbra Brandmerk   Simbra Sertifikaat ______________________________________________________________________  
  Waardes & Beginsels   Simbradeks   Seleksie van Bul   Beleid & Opleiding
    Skakels
  2017 / 2018 Raad   Poenskop Diere   Kwaliteitskontrole   Beoordelaars & Keurders ______________________________________________________________________
  Kantoor Personeel   Vrugbaarheid     Basiese Beginsels van Beoordeling   Telers
  Tegniese Adviseurs   Gepubliseerde Vaars & Rasleiers
    Prestasietoetsing
  Skou Uitslae   Algemeen
  Klubs   Ster Koeie ______________________________________________________________________   Skou Klasse  
  Registreer as Teler   Persentiel Tabel   Inligting   Skou Katalogusse
    Kalender