CONTACT US
________________________________________________

Tel:  (051) 446 0580 / 446 0582
Faks:  (051)
446 0455
E-
pos
info@simbra.org

Nuwe Teler Navrae - Skakel Erna de Swardt

Die Simmentaler / Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika

P
rivate Bag X 7002
Langenhoven Park
9330


Genius Loci Kantoorpark
Gebou 1
CP Hoogenhoutstraat 6
Langenhoven Park
Bloemfontein

Pad Aanwysing:  Vanaf die N1 - neem die 190 Nelson Mandelarylaan / Boshof afrit.  Op die oorbrug, draai wes na rigting Boshof op die R64.  Draai eerste straat links in Jan Spiesrylaan en weer eerste straat links (CP Hoogenhoutstraat).  Volg die pad vir
500 m tot by Genius Loci Kantoorpark op linkerkant.  Ons is die eerste gebou aan die regterkant by die ingang.

Geregistreer as Registrerende Owerheid regnr. 62/98/R-05

Geregistreer as diensorganisasie sonder winsoogmerk op 28 Februarie 1964
Lid van die World Simmental Fleckvieh Federation sedert 1974 (stigterslid)

 

 

 
     
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
     
@simbrasa
     
 

2003 - 2018 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
Terme & Voorwaardes
Website by 123 Internet