________________________________________________

Tel:  (051) 446 0580 / 446 0582
Faks:  (051)
446 0455
E-
pos
info@simbra.org

Nuwe Teler Navrae - Skakel Erna de Swardt

Die Simmentaler / Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika

P
rivate Bag X 7002
Langenhoven Park
9330


Genius Loci Kantoorpark
Gebou 1
CP Hoogenhoutstraat 6
Langenhoven Park
Bloemfontein

Pad Aanwysing:  Vanaf die N1 - neem die 190 Nelson Mandelarylaan / Boshof afrit.  Op die oorbrug, draai wes na rigting Boshof op die R64.  Draai eerste straat links in Jan Spiesrylaan en weer eerste straat links (CP Hoogenhoutstraat).  Volg die pad vir
500 m tot by Genius Loci Kantoorpark op linkerkant.  Ons is die eerste gebou aan die regterkant by die ingang.

Geregistreer as Registrerende Owerheid regnr. 62/98/R-05

Geregistreer as diensorganisasie sonder winsoogmerk op 28 Februarie 1964
Lid van die World Simmental Fleckvieh Federation sedert 1974 (stigterslid)

   

    2003 - 2018 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
    Webblad Terme & Voorwaardes

 
    Tuisblad
    Die Simbra Ras
  Genetiese & Fenotipiese Tendense   Breedplan Stelsel
    Publikasies
  ______________________________________________________________________     Korrekte Aantekening ______________________________________________________________________
    Die Genootskap
  Hoekom Simbra?
    Aankoop van Diere
  Vrae oor Prestasietoetsing   Joernale
______________________________________________________________________   Geskiedenis ______________________________________________________________________   Geboortegewig & Kalwingsgemak   Bulletins
  Doelstellings   Standaard van Voortreflikheid   Seleksie Hulpmiddel     Pamflette
  Missie & Visie   Simbra Stats   Vestiging van Kudde
    Skoue & Beoordelaars
  Artikels
  Ras Erkenning   Simbra Brandmerk   Simbra Sertifikaat ______________________________________________________________________  
  Waardes & Beginsels   Simbradeks   Seleksie van Bul   Beleid & Opleiding
    Skakels
  2017 / 2018 Raad   Poenskop Diere   Kwaliteitskontrole   Beoordelaars & Keurders ______________________________________________________________________
  Kantoor Personeel   Vrugbaarheid     Basiese Beginsels van Beoordeling   Telers
  Tegniese Adviseurs   Gepubliseerde Vaars & Rasleiers
    Prestasietoetsing
  Skou Uitslae   Algemeen
  Klubs   Ster Koeie ______________________________________________________________________   Skou Klasse  
  Registreer as Teler   Persentiel Tabel   Inligting   Skou Katalogusse
    Kalender