REGISTREER AS TELER
________________________________________________

Om geregistreerde Simbra’s (en/of Simmentalers) te teel is dit nodig om lid te word van “Die Simmentaler/Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika”.  Dit is ‘n nie-winsgewende diensorganisasie wat die registrasie, keuring, rasbevordering, prestasietoetsing en alle verwante aangeleenthede vir Simbra en Simmentaler telers in ‘n paar lande te hanteer.

Kyk wat deelname u bied

  ‘n Jaarlikse besoek deur ‘n gekwalifiseerde Rasadviseur;
  geleentheid om iets beter te teel;
  verkoop van diere by rasveilings;
  skou van bees;
  standaard vyf-generasie stamboom met prestasie rekords;
  jaarlikse reproduksie analise van koeikudde (eliminasie van geldvreter koeie);
  die węreld se mees gevorderde vleisbeesprestasietoetsstelsel genaamd BREEDPLAN INTERNATIONAL;
  prestasietoetsing van kommersiële diere;
  hulp met teelprogramme;
  seleksie van bulle;
  geleentheid om twee rasse teen die koste van een lidmaatskap te teel;
  die populęre “Jaarblad” en leersame “Die Register”.

Dit kom nie daarop aan hoeveel diere ‘n nuwe lid besit nie, of dit een of honderd is, maak geen verskil nie, almal is ewe welkom!  Inderwaarheid, u kan aansluit sonder dat u diere aankoop deur graadkoeie vir registrasie voor te stel.

Skakel ons vir ‘n aansoekvorm, die kostestruktuur en registrasie van ‘n kuddenaam.

Watter kuddeboek bestaan?

Vir alle F-afdelings is inspeksie deur ons Rasadviseurs ‘n voorvereiste vir registrasie en ‘n registrasiesertifikaat word alleenlik vir diere wat keuring geslaag het, uitgereik.  Afgekeurde diere word in die kuddeboek geskrap.  U mag KI en/of natuurlike dekking toepas.

Hoe registreer ek diere?

Kalwers word d.m.v. ‘n geboortekennisgewingvorm aangemeld en deur oortatoeëering geďdentifiseer.  Nadat die besonderhede gekontroleer is word ‘n geboortekennisgewingsertifikaat (geel) uitgereik wat by keuring (van 1-3 jaar oud) aan die Rasadviseur oorhandig word.  Die kalfboek sertifikaat van afgekeurde diere word gekanselleer en vir goedgekeurde diere word ‘n nuwe registrasiesertifikaat (wit) uitgereik.

Indien diere verkoop word, vrek, geprul of geslag word, moet die sertifikaat aan die kantoor gestuur word vir oordrag aan die nuwe eienaar of vir kansellasie.  ‘n Eenvoudige, maar doeltreffende stelsel met minimum skryfwerk.

Die besoek van die rasadviseur

Vir baie telers is hierdie jaarlikse besoek die belangrikste diens.  Dit is veral ingestel op aspekte wat tot finansiële voordeel van die teler strek.

Keuring is al sedert die stigting van die telersgenootskap ‘n voorvereiste vir registrasie, m.a.w. ‘n registrasiesertifikaat word alleenlik uitgereik indien die dier en sy ouers goedgekeur is.  Keuring geskied volgens produksie georiënteerde standaarde wat van tyd tot tyd by die jongste verbruikersbehoeftes aangepas word. Die Genootskap se Rasadviseurs en amptelike beoordelaars mag diere keur.  Vir goedgekeurde diere word ‘n registrasiesertifikaat (wit) uitgereik en afgekeurde diere word in die kuddeboek geskrap.  Tydens keuring word die dier ook deur die Rasadviseur gepunt en telers kry die geleentheid om stoetteel-aangeleenthede op persoonlike vlak met hom te bespreek.

Die SIMbra rePROduksie (SIMPRO) verslag en analise is uniek.  Hierdie stelsel behels die kritiese ontleding deur die rasadviseur en eienaar van ‘n aantal reproduksie maatstawwe van vroulike diere binne kuddeverband (omgewing).  Simpro meet koeie se aanpasbaarheid, bepaal die korrekte koeigrootte, identifiseer die goeie teelkoeie, verleen administratiewe hulp en kan die teler duisende Rande spaar.

Die Rasadviseur ontleed ook die genetiese prestasie in kuddeverband m.b.t. die verskillende eienskappe binne die ras.

Ander aspekte wat aangespreek word is advies met die seleksie van KI en ander privaat bulle, identifisering van elite of sterkoeie, aankoop/verkoop van diere en ander advies dienste.

Wat kos hierdie dienste?

Die plaasbesoek, ultra moderne registrasie-stelsel, węreldwyd erkende vleisbeesprestasiestelsel en ander uithaler dienste kos die gemiddelde teler die prys van 1˝ speenkalwers per jaar.

Die telersgenootskap se mikpunt is nie alleen om nuwe lede te werf nie, maar om hulle d.m.v. goeie diensverskaffing te behou en hulle kuddes te verbeter.

 

 

 
     
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
     
@simbrasa
     
 

© 2003 - 2019 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
Terme & Voorwaardes
Website by 123 Internet