MISSIE & VISIE
________________________________________________

  As Suidelike Afrika se vernaamste beestelersgenootskap, wil ons graag bates en dienste skep wat ‘n voordeel vir almal inhou - ons kliënte (intern, sowel as ekstern), ons lede, ons Genootskap, die kommersiële bees- en melkboer, sowel as die lande waaraan ons kundigheid en dienste verskaf.
  Die Sim Genootskap se nuwe visie beskryf die weg wat die Genootskap in die volgende paar jaar wil volg.  Dit is ‘n duidelike omskrywing van die doelwitte wat ons wil bereik.  Alle strategiese besluite word op die visie gebaseer.
  Die Genootskap se waardes beskryf die benadering en die manier waarop ons wil werk om ons doelwitte te bereik.  Dit stel die standaard wat ons wil volg, die hoogtemerk waarteen ons onsself wil meet en wat ons uiteindelik gebruik om die besigheidskern te vorm van hoe ons binne die boerderygemeenskap leef en werk, hetsy plaaslik of internasionaal.
  Saam vorm ons visie en waardes die raamwerk vir al ons besluite en aktiwiteite.  Dit dien as ‘n oriëntasie en ‘n riglyn vir leierskap, en definieer ons korporatiewe kultuur.  
  Die Genootskap se beginsels is ‘n amptelike verklaring van hoe ons sake op ‘n dag-tot-dag basis wil bestuur.
  Ons moet onsself deurlopend hou by verskillende wetiese raamwerke en kulturele omstandighede.  Ons moet sake dus op so ‘n manier bestuur dat dit ons help om ons selfgestelde standaarde te bereik en die beeld van die Genootskap verder uit te bou.

Missie  (dit wat die organisasie graag vir sy lede wil doen)

“Om moderne diere opname- en prestasietoetsingstegnologie, uitstekende diensverlenging en markgeoriënteerde promosies aan telers te voorsien, gerugsteun deur hoogs doeltreffende personeel, sodat hulle geneties-superieure, maklik versorgbare en hoogs doeltreffende beeste aan die beesbedryf in Suidelike Afrika kan voorsien.”

Visie  (die toekoms van die organisasie en die vaardighede wat ontwikkel moet word)

“Om deurlopend die mees doeltreffende telersgenootskap in Suidelike Afrika te wees.”

 

 

 
     
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
     
@simbrasa
     
 

© 2003 - 2019 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
Terme & Voorwaardes
Website by 123 Internet