Die Genootskap

________________________________________________

    ■  As Suidelike Afrika se vernaamste beestelersgenootskap, wil ons graag bates en dienste skep wat ‘n voordeel vir almal inhou - ons kliënte (intern, sowel as ekstern), ons
        lede, ons Genootskap, die kommersiële bees- en melkboer, sowel as die lande waaraan ons kundigheid en dienste verskaf.
    ■  Die Sim Genootskap se nuwe visie beskryf die weg wat die Genootskap in die volgende paar jaar wil volg.  Dit is ‘n duidelike omskrywing van die doelwitte wat ons wil
        bereik. 
Alle strategiese besluite word op die visie gebaseer.
    ■  Die Genootskap se waardes beskryf die benadering en die manier waarop ons wil werk om ons doelwitte te bereik.  Dit stel die standaard wat ons wil volg, die
        hoogtemerk waarteen ons onsself wil meet en wat ons uiteindelik gebruik om die besigheidskern te vorm van hoe ons binne die boerderygemeenskap leef en werk,
        hetsy plaaslik of internasionaal.
    ■  Saam vorm ons visie en waardes die raamwerk vir al ons besluite en aktiwiteite.  Dit dien as ‘n oriëntasie en ‘n riglyn vir leierskap, en definieer ons korporatiewe kultuur.  
    ■  Die Genootskap se beginsels is ‘n amptelike verklaring van hoe ons sake op ‘n dag-tot-dag basis wil bestuur.
    ■  Ons moet onsself deurlopend hou by verskillende wetiese raamwerke en kulturele omstandighede.  Ons moet sake dus op so ‘n manier bestuur dat dit ons help om ons
        selfgestelde standaarde te bereik en die beeld van die Genootskap verder uit te bou.

Missie  (dit wat die organisasie graag vir sy lede wil doen)

“Om moderne diere opname- en prestasietoetsingstegnologie, uitstekende diensverlenging en markgeoriënteerde promosies aan telers te voorsien, gerugsteun deur hoogs doeltreffende personeel, sodat hulle geneties-superieure, maklik versorgbare en hoogs doeltreffende beeste aan die beesbedryf in Suidelike Afrika kan voorsien.”

Visie  (die toekoms van die organisasie en die vaardighede wat ontwikkel moet word)

“Om deurlopend die mees doeltreffende telersgenootskap in Suidelike Afrika te wees.”

   

    © 2003 - 2018 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
    Webblad Terme & Voorwaardes

 
    Tuisblad
    Die Simbra Ras
  Genetiese & Fenotipiese Tendense   Breedplan Stelsel
    Publikasies
  ______________________________________________________________________     Korrekte Aantekening ______________________________________________________________________
    Die Genootskap
  Hoekom Simbra?
    Aankoop van Diere
  Vrae oor Prestasietoetsing   Joernale
______________________________________________________________________   Geskiedenis ______________________________________________________________________   Geboortegewig & Kalwingsgemak   Bulletins
  Doelstellings   Standaard van Voortreflikheid   Seleksie Hulpmiddel     Pamflette
  Missie & Visie   Simbra Stats   Vestiging van Kudde
    Skoue & Beoordelaars
  Artikels
  Ras Erkenning   Simbra Brandmerk   Simbra Sertifikaat ______________________________________________________________________  
  Waardes & Beginsels   Simbradeks   Seleksie van Bul   Beleid & Opleiding
    Skakels
  2017 / 2018 Raad   Poenskop Diere   Kwaliteitskontrole   Beoordelaars & Keurders ______________________________________________________________________
  Kantoor Personeel   Vrugbaarheid     Basiese Beginsels van Beoordeling   Telers
  Tegniese Adviseurs   Gepubliseerde Vaars & Rasleiers
    Prestasietoetsing
  Skou Uitslae   Algemeen
  Klubs   Ster Koeie ______________________________________________________________________   Skou Klasse  
  Registreer as Teler   Persentiel Tabel   Inligting   Skou Katalogusse
    Kalender