VESTIGING VAN KUDDE
________________________________________________

“Stoetteling:  Om aan te koop is makliker as om te verkoop.  Voordat u aankoop moet u seker wees van wat, aan wie en waar u gaan verkoop.”  (CP Massmann).

Na aansluiting by die Genootskap is die volgende dienste beskikbaar met die aankoop van vroulike diere:

  Ons Tegniese Adviseurs is tot u diens by alle veilings onder die reëls van die Genootskap.

  Nader ons Tegniese Adviseurs vir privaat verkope van geďnspekteerde vroulike diere - hulle besoek elke teler landwyd en probeer ‘n hoë verkoopsstandaard handhaaf.

  Kontak telers in u area en dring aan op objektiewe inligting d.i. teelwaardes op die prestasie stamboom sertifikaat en gee voorkeur aan diere wat die Genootskap se  inspeksie geslaag het.

    ■  Indien u Simmentaler/Brahman kruisings het (enige bloedaandeel), sal ons ‘n besoek deur die Tegniese Adviseur reël wat waardevolle teelt advies sal gee en diere wat aan die visuele standaarde voldoen in die Simbra F1 kuddeboek registreer.

Aankoop Wenke

  Die bywoning van ‘n opleidingskursus word aanbeveel.  Hier word die visueel waarneembare goeie en swak eienskappe van ‘n stoetbees breedvoerig bespreek.

  Dring altyd aan op die sertifikaat:  (i) diere wat goedgekeur is en voldoen aan die telersgenootskap se vereistes sal ‘n registrasiesertifikaat hę met ‘n inspeksiedatum in die regterhoek (Dier geinspekteer en goedgekeur op…); (ii) diere sonder ‘n inspeksiedatum op die registrasiesertifikaat is nog nie gekeur nie (kalfboek) en kan moontlik afgekeur word, maar dit bevat belangrike prestasie- en teeltbesonderhede; (iii) ‘n dier sonder sertifikaat is weens foute afgekeur of die dier se ouer(s) was afgekeur.

  Die tatoeëermerke in die dier se oor moet ooreenstem met die identifikasiemerke op die sertifikaat.

  Maak seker dat die verkoper die Genootskap skriftelik in kennis stel vir amptelike oordrag in u naam – indien nie, kan u nageslag registreer nie.

  By die aankoop van koeie is die kalwingsrekord van groot belang.  Vermy koeie sonder amptelike kalwingsrekord en vra die verkoper se SIMPRO lys.

  By die aankoop van dragtige diere moet die verkoper u van die dek of KI bul se volle besonderhede voorsien.

Veilings

Ons Tegniese Adviseur sal teenwoordig wees op veilings wat as “nasionaal” of “onder die reëls van die Genootskap” geadverteer word. 

Invoer

Telers mag diere, semen en / of embrio’s invoer op voorwaarde dat die amptelike aansoekvorm vir ‘n invoerpermit voltooi word.  Raadpleeg die Genootskap vir advies oor seleksie en invoer prosedure.

 

 

 
     
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
     
@simbrasa
     
 

© 2003 - 2019 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
Terme & Voorwaardes
Website by 123 Internet