Aankoop van Diere

________________________________________________

1.  Diere wat inspeksie geslaag het sal n inspeksiedatum h. Indien die dier nog gekeur moet word sal dit so aangedui word.
2.  Naam van dier.
3.  Besonderhede van dier self in die blokkie.
4. 
Boonste helfte: vader met sy vader en moeder en hul voorgeslag - vader altyd bokant en moeder onderkant dier.  Onderste helfte: moeder met haar vader en haar moeder
      en voorgeslag.
5.  Geboortestatus:  S = Enkel,     TW = Tweeling (oppas:  sien 6)
, TR = Drieling
6. 
Geslag van tweeling M (bul) of F (vroulik).  By bul/vers tweeling is vers onvrugbaar.
7. 
AI indien deur kunsmatige inseminasie verwek.
8. 
Land van oorsprong:  ZA = Suid Afrika, NA = Namibi, DE = Duitsland, AT = Oostenryk sowel as ander internasionale twee letter kodes.
9.  Identifikasie wat in die dier se oor getatoeer is kontroleer met oor.
10.  Kuddeboek Afdeling:  F1, F2, F3, SP en FC (cum).
11. 
P = natuurlike poenskop.
12. 
Hierdie lyn bevat die teelwaardes (EBV) van die dier.  Dit is die beste voorspeller van hoe n dier se nageslag sal presteer.  Onder met aangedui is die ras gemiddelde.

Teelwaardes:
    ■  Birth:  Geboortegewig (gekoppel aan kalwingsgemak) hoe laer, of negatief, hoe beter.  (staan vir rasgemiddeld) = 1.4.
    ■  200:  Speengewig of voorspeengroei.  Belangrik vir teel van swaar speenkalwers.  Geneties verwant aan 400 en 600 dae.  15.
    ■  400:  400 Dae of jaaroudgewig.  Geneties verwant aan 200 en 600 dae.   21.
    ■  600:  600 Dae gewig - oppas vir te hoog. 28.
    ■  Cow:  Volwasse koeigewig.  Mik vir gemiddeld. Hierdie teelwaarde hoort laer te wees as 600 dae.    28.  Vergelyk hierdie ook met die 200 dae om n relatiewe
        speengewig te bepaal.
    ■  Milk:  Melk van koei of bul se dogters.   4.

13.  Die teelwaarde (EBV) evaluasie datum vra altyd vir sertifikaat met jongste data.  (Die jongste data kan altyd via die webblad verkry word. Volg die Teelwaarde Navrae
        skakel, tik die dier se ID in en klik op search.)
14. 
Die akkuraatheid of betroubaarheid van teelwaardes:  hoe hor hierdie syfer, hoe beter.  Selfs n EBV met n lae akkuraatheid is n meer akkurate
        aanwyser van die dier se genetiese waarde as n prestasietoets indeks of gewig.
15.  Teelwaardes vir (beginnende van bo) vaders vader; vader; vaders moeder en onder moeders vader; moeder en moeders moeder.
16. 
Diere wat vir DNA getoets is sal hier n DNA profielnommer h. Verpligtend vir teelbulle.

   

    2003 - 2018 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
    Webblad Terme & Voorwaardes

 
    Tuisblad
    Die Simbra Ras
  Genetiese & Fenotipiese Tendense   Breedplan Stelsel
    Publikasies
  ______________________________________________________________________     Korrekte Aantekening ______________________________________________________________________
    Die Genootskap
  Hoekom Simbra?
    Aankoop van Diere
  Vrae oor Prestasietoetsing   Joernale
______________________________________________________________________   Geskiedenis ______________________________________________________________________   Geboortegewig & Kalwingsgemak   Bulletins
  Doelstellings   Standaard van Voortreflikheid   Seleksie Hulpmiddel     Pamflette
  Missie & Visie   Simbra Stats   Vestiging van Kudde
    Skoue & Beoordelaars
  Artikels
  Ras Erkenning   Simbra Brandmerk   Simbra Sertifikaat ______________________________________________________________________  
  Waardes & Beginsels   Simbradeks   Seleksie van Bul   Beleid & Opleiding
    Skakels
  2017 / 2018 Raad   Poenskop Diere   Kwaliteitskontrole   Beoordelaars & Keurders ______________________________________________________________________
  Kantoor Personeel   Vrugbaarheid     Basiese Beginsels van Beoordeling   Telers
  Tegniese Adviseurs   Gepubliseerde Vaars & Rasleiers
    Prestasietoetsing
  Skou Uitslae   Algemeen
  Klubs   Ster Koeie ______________________________________________________________________   Skou Klasse  
  Registreer as Teler   Persentiel Tabel   Inligting   Skou Katalogusse
    Kalender