SIMBRA SERTIFIKAAT
________________________________________________

1.  Diere wat inspeksie geslaag het sal n inspeksiedatum h. Indien die dier nog gekeur moet word sal dit so aangedui word.
2.  Naam van dier.
3.  Besonderhede van dier self in die blokkie.
4. 
Boonste helfte: vader met sy vader en moeder en hul voorgeslag - vader altyd bokant en moeder onderkant dier.  Onderste helfte: moeder met haar vader en haar moeder en voorgeslag.
5.  Geboortestatus:  S = Enkel,     TW = Tweeling (oppas:  sien 6)
, TR = Drieling
6. 
Geslag van tweeling M (bul) of F (vroulik).  By bul/vers tweeling is vers onvrugbaar.
7. 
AI indien deur kunsmatige inseminasie verwek.
8. 
Land van oorsprong:  ZA = Suid Afrika, NA = Namibi, DE = Duitsland, AT = Oostenryk sowel as ander internasionale twee letter kodes.
9.  Identifikasie wat in die dier se oor getatoeer is kontroleer met oor.
10.  Kuddeboek Afdeling:  F1, F2, F3, SP en FC (cum).
11. 
P = natuurlike poenskop.
12. 
Hierdie lyn bevat die teelwaardes (EBV) van die dier.  Dit is die beste voorspeller van hoe n dier se nageslag sal presteer.  Onder met aangedui is die ras gemiddelde.

Teelwaardes:
    ■  Birth:  Geboortegewig (gekoppel aan kalwingsgemak) hoe laer, of negatief, hoe beter.  (staan vir rasgemiddeld) = 1.4.
    ■  200:  Speengewig of voorspeengroei.  Belangrik vir teel van swaar speenkalwers.  Geneties verwant aan 400 en 600 dae.  15.
    ■  400:  400 Dae of jaaroudgewig.  Geneties verwant aan 200 en 600 dae.   21.
    ■  600:  600 Dae gewig - oppas vir te hoog. 28.
    ■  Cow:  Volwasse koeigewig.  Mik vir gemiddeld. Hierdie teelwaarde hoort laer te wees as 600 dae.    28.  Vergelyk hierdie ook met die 200 dae om n relatiewe
        speengewig te bepaal.
    ■  Milk:  Melk van koei of bul se dogters.   4.

13.  Die teelwaarde (EBV) evaluasie datum vra altyd vir sertifikaat met jongste data.  (Die jongste data kan altyd via die webblad verkry word. Volg die Teelwaarde Navrae skakel, tik die dier se ID in en klik op search.)
14. 
Die akkuraatheid of betroubaarheid van teelwaardes:  hoe hor hierdie syfer, hoe beter.  Selfs n EBV met n lae akkuraatheid is n meer akkurate aanwyser van die dier se genetiese waarde as n prestasietoets indeks of gewig.
15.  Teelwaardes vir (beginnende van bo) vaders vader; vader; vaders moeder en onder moeders vader; moeder en moeders moeder.
16. 
Diere wat vir DNA getoets is sal hier n DNA profielnommer h. Verpligtend vir teelbulle.

 

 

 
     
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
     
@simbrasa
     
 

2003 - 2019 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
Terme & Voorwaardes
Website by 123 Internet