Aankoop van Diere

________________________________________________

Sedert die Genootskap se ontstaan, is keuring deur geakkrediteerde raskenners n voorvereiste vir registrasie. In hierdie stelsel word daar sterk klem gel op visuele eienskappe met funksionele meriete. Verder word die fenotipiese suiwerheid of regte tipe deur di stelsel beskerm. Die raskenners tree op ingevolge die Genootskap se neergelegde teeldoelwitte wat van tyd tot tyd aangepas word.

Diere wat nie aan die vereistes voldoen nie word uit die kuddeboek geskrap en selfs hulle nageslag is nooit registreerbaar nie. Diere wat slaag kry n sertifikaat met prestasie-, stamboom- en ander besonderhede. Regs bo op die sertifikaat staan die keurdatum. Di sertifikaat van n Simbra is dus die bewys dat die dier, sowel as sy voorgeslag, volgens streng standaarde gekeur is.

By keuring word veral op die volgende gelet:

Loopvermo is baie belangrik in ons lae drakrag-weigebiede. Ons kyk na die kloue (groot, geslote, diep en eenvormig), kote (elasties), hakke (breed, droog met korrekte hoek), beenstruktuur (nie grof nie) en gang (gemaklik).

Dan kyk ons kenners ook na die bul se gereedskap is sy skrotum groot genoeg en korrek gevorm? Het hy n beheerbare skede wat nie te lank is nie en is hy geslagseg (pure bul)? Die skede mag nie onder n denkbeeldige lyn van knie tot hakke uit steek nie, en ons wil nie n prolaps of sogenaamde lui voorhuid h nie.

Beeste met die volgende kenmerke het nie n kans nie: Wollerige of kroes haarbedekking (presteer swak in warm, dro, of nat, tropiese omgewings en is meer vatbaar vir bosluise); plat kruise (verkies n kruis wat effens skuins vanaf heup na sitbeen afloop), te groot; ondiep; nie genoegsame breedte; ponie-tipe; rankerigheid; swak of oormatige bespiering (bulle) en ander eienskappe wat in die rasstandaard uitgespel word.

Kontak die kantoor vir jou Simbra se sertifikaat (info@simbra.org):

(i) diere wat goedgekeur is en voldoen aan die telersgenootskap se vereistes sal n registrasiesertifikaat h met n inspeksiedatum in die regterhoek (Dier geinspekteer en
     goedgekeur op);
(ii) diere sonder n inspeksiedatum op die registrasiesertifikaat is nog nie gekeur nie (kalfboek) en kan moontlik afgekeur word, maar dit bevat belangrike prestasie- en
     teeltbesonderhede;
(iii) n dier sonder sertifikaat is weens foute afgekeur of die dier se ouer(s) was afgekeur.

   

    2003 - 2018 Die Simbra Beestelersgenootskap van Suidelike Afrika
    Webblad Terme & Voorwaardes

 
    Tuisblad
    Die Simbra Ras
  Genetiese & Fenotipiese Tendense   Breedplan Stelsel
    Publikasies
  ______________________________________________________________________     Korrekte Aantekening ______________________________________________________________________
    Die Genootskap
  Hoekom Simbra?
    Aankoop van Diere
  Vrae oor Prestasietoetsing   Joernale
______________________________________________________________________   Geskiedenis ______________________________________________________________________   Geboortegewig & Kalwingsgemak   Bulletins
  Doelstellings   Standaard van Voortreflikheid   Seleksie Hulpmiddel     Pamflette
  Missie & Visie   Simbra Stats   Vestiging van Kudde
    Skoue & Beoordelaars
  Artikels
  Ras Erkenning   Simbra Brandmerk   Simbra Sertifikaat ______________________________________________________________________  
  Waardes & Beginsels   Simbradeks   Seleksie van Bul   Beleid & Opleiding
    Skakels
  2017 / 2018 Raad   Poenskop Diere   Kwaliteitskontrole   Beoordelaars & Keurders ______________________________________________________________________
  Kantoor Personeel   Vrugbaarheid     Basiese Beginsels van Beoordeling   Telers
  Tegniese Adviseurs   Gepubliseerde Vaars & Rasleiers
    Prestasietoetsing
  Skou Uitslae   Algemeen
  Klubs   Ster Koeie ______________________________________________________________________   Skou Klasse  
  Registreer as Teler   Persentiel Tabel   Inligting   Skou Katalogusse
    Kalender